Srdce sa operuje od nôh

Srdce sa operuje od nôh

Marta Moravčíková

Keď sme s vrchnou sestrou operačných sál vošli do operačnej sály Kardiochirurgickej kliniky v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, anestéziologička práve zavádzala kanylu do artérie spiaceho tela pripraveného na operáciu srdca. Pomocou nej sa bude počas operácie merať arteriálny krvný tlak. V nehybnom nahom tele spí človek s ischemickou chorobou srdca. Zobudí sa ešte?

» celý text «

Miroslav Horníček: Saze na hrušce

Hlas plný ľudí

Miroslav Horníček, Marta Moravčíková

Ľudia, ktorí nevedia, o čom to je, hovoria – ten a ten (herec) to priamo prežíva. Hlúposť. To by zle dopadlo, keby herec netušil, čo príde v nasledujúcej chvíli! Dojmom životnosti a pravdy pôsobí na javisku ten, kto pred vetami, pred tým, čo vysloví, myslí.

» celý text «

Tretí rozchod

Tretí rozchod

Marta Moravčíková

Keď mi Milan Chvíla začiatkom jesene 2004 oznamoval, že na rozdiel od spolupacienta z izby, jemu po internom vyšetrení zavedenie sondy do žalúdka odporúčali, tešili sme sa, ako keby sme vyhrali prvú cenu v lotérii. Milan však vyhral viac. A nie iba viac otvorov v tele, ako hovoril s humorom, ktorý ho neopúšťal ani v tých najčernejších chvíľach. Vyhral život. Hoci to nebude možné ústami, predsa len bude môcť jesť.

» celý text «

V papučiach do Himalájí

V papučiach do Himalájí

Besedovala Marta Moravčíková

Myslím si, že muži, ktorí ustavične vysedávajú doma, sú málo tvoriví a vyžadujú také isté vysedávanie od svojich manželiek. Také obmedzovanie zvyčajne nemá na manželstvo dobrý vplyv. Čím viac človeka spútavate, tým viac sa usiluje dostať na slobodu.

» celý text «

Manželstvá na lane

Manželstvá na lane

Besedovala Marta Moravčíková

Konflikt je niekedy nevyhnutný pre každý vzťah, lebo znamená určité uvoľnenie. Mal by sa však udržiavať v takých medziach, aby rozchod smeroval po čase k návratu do ešte pevnejšieho zväzku. A návraty sú nádherné. Nielen z ciest, ale aj k sebe navzájom.

Mať sa kam vracať je pre horolezca naozaj veľmi dôležité. Pocit, že doma na neho čaká rodina, ho vonku robí silnejším a istým spôsobom uľahčuje útrapy.

» celý text «

Anna, neplač!

Anna, neplač!

Marta Moravčíková

Hoci odvrhnutá, Anna mamu milovala, ako len sirota dokáže a chodievala za ňou do vzdialenej dediny pešo, aby ju aspoň videla a pobavila sa s nevlastnými súrodencami a šla zase späť, do neľahkého života na všetkých stranách nechceného dieťaťa. A  možno by bol stačil jediný deň, aby všetko bolo ináč.

» celý text «

Čím sme staršie, tým sme mladšie

Čím sme staršie, tým sme mladšie

Marta Moravčíková

Všetko sa začalo pádom. Našťastie z nevysoka, a nepredchádzala ho pýcha, ale pozvánka na omladzovanie. Kto by odolal možnosti zbaviť sa za jeden večer pätnástich rokov? Rozhodla som sa lákavej ponuke podľahnúť. Kúra začala pôsobiť naozaj účinne. A ešte skôr, ako sa začala.

» celý text «