Pôvodne vyšlo 11. 6. 1994 v denníku Pravda

...aj keď nie sú

Okrídlená múdrosť, že peniaze nie sú všetko, sa síce ako argument neobjavuje často, no predsa ju občas počuť. A viac ako kedykoľvek predtým núti k úvahám. Nepočuť ju totiž len vtedy, ak niekoho treba utešiť, lebo ho postihli vreckové suchoty. Niekdy sa ňou argumentuje povedzme aj pri dobrovoľnej zmene výnosného zamestnania za horšie platené miesto. Má teda aj hlbšiu, ako len chlácholiacu dimenziu. Neoslavujúcu, no ani nedehonestujuúcu majetky a ich vlastníkov, skôr pripomínajúcu – svet hodnôt dôležitých pre ľudský život má viac rozmerov, ako len rub a líce mincí či bankoviek. Našťastie.

Je to však naozaj tak?

Dožili sme sa čias, keď na človeka útočí zo všetkých strán presviedčanie, že správny je len rozmer majetkový a peňažný; kto ho neakceptuje, nemá šancu prežiť. A prevažná časť ľudstva si to zariadila tak, že je to pravda. Možno v istom zmysle smutná, ale reálna, realistická a neodškriepiteľná. Človek sa ničím nevyňal z Darwinovej teórie o vývine druhov. Evolúcia nepustí – prežijú len najsilnejší, teda najschopnejší. Najschopnejší vo všetkých ohľadoch. Možno aj v bezohľadnosti a možno aj všetkého. Schopní.

Prežijú tí, ktorí budú mať za čo prežiť.

Či tí, ktorí budú mať najviac, prežijú aj najlepšie, ťažko povedať. Možno iba viac alebo najlepšie – prežujú.

Peniaze nie sú všetko…